CREDIT CARD USE AGREEMENT

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

 

1. Taraflar

 

İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Cad. A Blok No:2 E İç Kapı No:331, Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Playpik Yazılım ve Elektronik Ticaret Limited Şirketi ile www.playpik.com Portalına,mobil uygulamasına işbu Üyelik Sözleşmesi ile eklerine ve www.playpik.com portalında ve mobil uygulamasında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Sözleşme metninde;

 

- Kurumsal Üyelik Sözleşmesi bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi”,

- Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Cad. A Blok No:2 E İç Kapı No:331, Ataşehir/İstanbul adresinde mukim, Playpik Yazılım ve Elektronik Ticaret Limited Şirketi bundan böyle PLAYPİK,

- Portala üye olarak şartları kabul eden, hizmetlerden ve bilgilerden faydalanan gerçek/tüzel kişiler ise bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.

 

PLAYPİK ve Üye işbu Sözleşme’de zaman zaman “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.

 

2. Tanımlar

 

“Portal”: www.playpik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan PLAYPİK Hizmetler’ini sunduğu internet sitesi ve mobil uygulaması.

 

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

 

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

 

“Kurumsal Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “Üyelik Sözleşme”de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.

 

“Kurumsal Üyelik” (“Üyelik”): “Kurumsal Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki “Kurumsal Üyelik” formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine ve PLAYPİK tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, “Üyelik” işlemleri tamamlanmadan “Kurumsal Üye” olunamaz. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin PLAYPİK tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. PLAYPİK gerekli görmesi halinde “Kurumsal Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

 

“Mağaza”: “Kurumsal Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği ve meta veri ekleyip sanal gerçeklik oluşturabildiği arayüzdür. “Peşin Ödemeli ve “Aylık Ödemeli olmak üzere iki tip üyelik bulunmaktadır. Bu ürüne sahip olmadan “Portal”ın  “Üye”lerine sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz. 

 

“Alt Kullanıcı”: Mağaza sahibi Kurumsal Üye’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde ilgili “Mağaza”yı kullanabilen ve “Kurumsal Üye”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Alt Kullanıcı”lar da “Pvision”in “Kurumsal Üye”leridir.

 

“PLAYPİK Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla PLAYPİK tarafından sunulan uygulamalardır. PLAYPİK, "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazılı ve işitsel imgeleri ifade eder.

 

" PLAYPİK Ara yüzü": “PLAYPİK” ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve " PLAYPİK Veri Tabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları PLAYPİK’e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

 

PLAYPİK Veri Tabanı”: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği PLAYPİK’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.

 

“Bana Özel” sayfası: "Kurumsal Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Üye"ye özel sayfadır.

 

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

 

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin PLAYPİK tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin PLAYPİK tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4. Kurumsal Üye Olma 

 

4.1 Mağaza Sahibi için:

 

4.1.1 “Kurumsal Üye” olabilmek için ticari faaliyet göstermek, tüzel kişi üyeler için ise tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olan kişi tarafından üyelik başvurusunda bulunmak ve PLAYPİK tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

 

4.1.2  PLAYPİK herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Kurumsal Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Kurumsal Üye”nin PLAYPİK bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

 

4.1.3 “Kurumsal Üye”, “Portal”daki ilan verme ve PLAYPİK’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için “Mağaza” açmalıdır.

 

4.2 Alt Kullanıcı için: 

 

4.2.1 “Alt Kullanıcı” daveti, Mağaza sahibi olan “Kurumsal Üye”nin davet etmek istediği gerçek kişilere e-posta ile davet göndermesi ile gerçekleştirilir. Davet gönderilen e-posta adresinin PLAYPİK üzerinde herhangi bir üyelikte tanımlı olmaması gereklidir.  “Alt Kullanıcı” davetini kabul etmek isteyen kişiler, davette yer alan linkteki Kurumsal “Üyelik” formunu doldurarak “Alt Kullanıcı” olabilirler. (Yeni üye kazanmak için bir yöntem. Değiştirip değiştirmek istemeyeceklerini danışalım.)

 

4.2.2 “Alt Kullanıcı”nın tüm davranışlarından ve yaptığı işlemlerden “Mağaza”nın sahibi olan “Kurumsal Üye” de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle “Mağaza” sahibi “Kurumsal Üye”, “Alt Kullanıcı” ile ilişkisi herhangi bir sebeple kesmek istediğinde, derhal bu işlemi “Bana Özel”deki “Kullanıcılar” sayfasından gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde “Alt Kullanıcı”nın işlemlerinden ötürü sorumlu olmaya devam edecektir. Mağaza” sahibi “Kurumsal Üye”, “Alt Kullanıcı”yı “Mağaza”dan çıkartması durumunda, “Alt Kullanıcı”nın “Kurumsal Üyelik”i pasif duruma düşecektir.

 

4.2.3 “Alt Kullanıcı” sadece bir Mağaza”nın alt kullanıcısı olabileceğinden, farklı bir mağaza altında alt kullanıcı olamaz.

 

4.2.4 “Kurumsal Üye”nin “Mağaza”sını kullanıma kapatması durumunda, “Alt Kullanıcı” “Portal”da herhangi bir işlem yapamaz. “Alt Kullanıcı”nın üyeliği de pasif duruma düşer. “Mağaza” sahibinin tekrar mağazasını açması durumunda, “Alt Kullanıcı”nın üyeliği herhangi bir ek talep gerekmeksizin aktif hale gelir.

 

4.2.5 “Alt Kullanıcı” olan bir üye “Mağaza” açamaz.

 

4.2.6 “Mağaza”sı olan bir “Kurumsal Üye”, farklı bir “Mağaza”ya “Alt Kullanıcı” olarak eklenemez.

 

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1 "Kurumsal Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1.1 “Kurumsal Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

5.1.2 "Kurumsal Üye”, PLAYPİK’in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Kurumsal Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple PLAYPİK ’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Kurumsal Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile PLAYPİK’e bildirimde bulunulması halinde; “Kurumsal Üye”nin bildirdiği ad-soyad/ticari unvanı ile “Alt Kullanıcı” bilgileri ve gerekli şirket bilgilerini  PLAYPİK ilgili kişi ya da kuruma verebilir.

 

5.1.3. "Kurumsal Üye"lerin, “Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin ve/veya PLAYPİK’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Kurumsal Üye” sorumludur.

 

5.1.4. "Kurumsal Üye", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. PLAYPİK, " Kurumsal Üye" tarafından PLAYPİK’e iletilen veya "Portal" üzerinden “Kurumsal Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

 

5.1.5. "Kurumsal Üye",  PLAYPİK’in yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

5.1.6. “Kurumsal Üye” hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Kurumsal Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. " Kurumsal Üye", PLAYPİK’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla  PLAYPİK ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Kurumsal Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı PLAYPİK’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

5.1.7. PLAYPİK, “Kurumsal Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve ‘‘PLAYPİK Ara Yüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, PLAYPİK üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine PLAYPİK tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; PLAYPİK’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

5.2. PLAYPİKin Hak ve Yükümlülükleri

 

5.2.1. PLAYPİK, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Portal”da belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; PLAYPİK her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

 

5.2.2.  PLAYPİK, "Kurumsal Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. PLAYPİK, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Kurumsal Üyeler, PLAYPİK’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde PLAYPİK yapabilir PLAYPİK tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “Kurumsal Üye” tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Kurumsal Üye”ye aittir.

 

5.2.3. PLAYPİK’in üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu PLAYPİK "Kurumsal Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle PLAYPİK tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında PLAYPİK’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

5.2.4. PLAYPİK, "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;  PLAYPİK bu mesajı giren "Kurumsal Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

 

5.2.5. PLAYPİK, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Kurumsal Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-mail adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Kurumsal Üye” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, PLAYPİK’in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. 

 

5.2.6. PLAYPİK, ilan sayfaları da dahil olmak üzere Portal'da reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.

 

5.2.7. PLAYPİK’in, PLAYPİK çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

5.2.8. PLAYPİK, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

 

6. Gizlilik Politikası

 

6.1 PLAYPİK, "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Portal”da yayınlanan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. PLAYPİK "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

 

6.2. PLAYPİK, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen adı, soyadı, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle SMS, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda www.playpik.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için PLAYPİK’in iş birliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. PLAYPİK’İN belirtilen amaçlarla iş birliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

 

7. Fikri Mülkiyet Hakları

 

"Üye"ler, PLAYPİK hizmetlerini, PLAYPİK bilgilerini ve PLAYPİK’in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının PLAYPİK’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde PLAYPİK tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde PLAYPİK’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

8. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

 

PLAYPİK, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

9. Mücbir Sebepler

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, PLAYPİK işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, PLAYPİK için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için  PLAYPİK’den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde PLAYPİK’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

11. PLAYPİK Kayıtlarının Geçerliliği

 

"Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda PLAYPİK’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, PLAYPİK’i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12. Yürürlük

 

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 


 

13. “Portal”da Yayınlanan Sair Sözleşmelere Dair

 

13.1. “Üye” “Portal”da yayınlanan sözleşmeler ile “Portal”da yayınlanan tüm şartlar ve kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.


 

 

CREDIT CARD USE AGREEMENT

1. Remarks

This contract has been considered to bound, you “MEMBER” and the internet site https://www.playpik.com Playpik Yazılım ve Elektronik Ticaret Limited Şirketi has been put into effect by being approved in the electronic media, instead of the signature.
In the text of the contract;
“Credit Card Use Agreement” will be stated as “Agreement” from now on;
Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Cad. A Blok No:2 E İç Kapı No:331, Ataşehir/İstanbul, resident of Playpik Yazılım ve Elektronik Ticaret Limited Şirketi, will be stated as “Playpik”;
https://www.playpik.com/ website is now stated as “Site”;
As a member of the site, accepting the conditions, benefiting from the services and information of real / legal persons from now stated as “Member”;
Real or legal persons who have reached the Site even though they are not a member, stated as “User”;
“Playpik” and the “Member”, in this agreement, time to time, may be referred as “Party” or together with “Parties”

By visiting the Site or as a Member, you fully agree to following terms:
You agree that you have fully read and understood the terms of this agreement
You accept all matters that may be subject to change in time with no objection
You do not bring forward any objections and deficiencies in respect of all matters mentioned in the Site.
Playpik may change any information and content contained in this Site at any time without notice. These changes will be periodically published on the Site and will be effective from the moment they are published.
The Member / Users who declare and agree to the agreement hereunder shall be bound by all other agreements published on the Site.

2. Concepts

The words and concepts expressed in this contract are as follows;
“Content”, refers to all visual, literary and audio objects such as accessible text, images, files, logos, symbols, graphics on the Site.
“Interface”, refers to the program parts that constitute the interaction and connection between the hardware and software components of the computer. The Site’s interface is protected by Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works.
“Database”, refers to a collection of regularly collected information that can be updated and managed in a systematic manner where data related to each other are kept together. Playpik Database is protected in accordance with the Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works.
“Site”, refers to https://www.playpik.com and all the content, interface and database of this site.
“Credit Card Use Agreement”, refers to this contract, which entered into force in electronic environment upon the approval of the Member; and “Credit Card Use Agreement” constitutes the terms and conditions of the Agreement.
“Member”, refers to User who uses this Site and benefiting from the services provided within the scope of this contract. Users are entitled to membership upon the User's request to become a Member by filling the membership form of the Site and upon the approval of the Playpik may refuse membership application without any reason and may request additional conditions. Playpik cannot be held responsible for any dispute arising from the User Name / Password used by the Members.
"Advertisements", refers to all kinds of materials related to the areas where the workplace, company, institutions or organizations are organized within the framework of various purposes, to introduce the brand including the services, to inform the target audience, to provide the goods and services for the information of the related persons, and to announce the works and works of workers. Members may request that these advertisements be published on the site if they meet the required conditions.
“Advertisements Owner”, refers to Member who purchased the Advertisements Package, the service of the Playpik.
“User”, refers to any natural person who accesses the Site.
“Profile”, refers to A private page of the member within the Site.
“Virtual Showcase”, refers to the area where the Corporate Member offers his goods and services to the interested parties; Virtual Showcase is the Playpik service where you have to have to reach the buyers.

3. Scope of Agreement
    
Playpik, over www.playpik.com endorses its Members who entitled either Real and/or legal persons on the subject of advertising, product sales and similar services and operations; and aims to provide seamless access to tits members to all these services. The subject of this contract is to determine the rights and obligations of the Members who wish to pay by credit card. The scope of this contract is to determine the terms and conditions for the purchase of the services on the Site by credit card.

4. Rights and Duties of Parties
    
4.1. Member / User is both required to fill in the credit card information in the relevant section in order to be able to pay by credit card.
    4.2. Member / User can pay in one time with credit card; or, can make payment by dividing in number of installments which can be determined within the scope of campaigns. The relevant provisions of the contract signed between the Member / User and the Bank shall apply in the installment transactions. By organizing campaigns, the Bank may apply a number of installments higher than the number of installments selected by the Member / User, and may offer services such as postponement of installments. Such campaigns are at the Bank's initiative. Playpik cannot be held responsible for these arrangements.
    4.3. Due to the fact that the forward sales are made only by the Bank's credit cards, the Member / User shall confirm the interest rates and the default interest related to the Bank and the provisions related to the interest and default interest pursuant to the legislation in force. to accept and declare that it will be implemented within the scope of the Credit Card Use Agreement. In the event that the payments are made in installments, it is entirely up to the Bank's processes and practices to reflect the return on installments to the transaction credit card every month.
    4.4. Playpik does not hold credit card information on credit card-oriented sales of Member’s / User’s on its servers. When the Member / User makes a mistake with the credit card information, he / she cannot hold the Playpik responsible for not storing the information on the server.
    4.5. Playpik considers credit card information’s of its Member’s / Users’ as personal data.  Playpik cannot be held responsible if it cannot protect the data in cases of unforeseen circumstances like cyber-attacks.
    4.6. Playpik recommends that customers use 3D Secure POS (3D Security Protocol) Infrastructure against any credit card fraud. The infrastructure related to 3D Secure POS is available in the system of this Site mainly in the scope of major banks.  Playpik does not provide technical guarantee for the use of 3D Secure POS infrastructure for all banks. Playpik recommends that a confirmation is better taken from the bank for suspicious transactions and that no product is sent without confirmation. Playpik does not have a legal or criminal responsibility due to the problems that may arise during the use of the 3D Secure POS system or if they are not used.
    4.7. If the Member / User that has ratified the contract is making a payment by credit card, the Member / User is personally responsible for the accuracy and legality of such credit card and contact information. The Member / User is responsible for any fraudulent activity that may arise from the use of unlawful credit cards during the payment process. Playpik is always reserved the right to terminate the Credit Card Agreement unilaterally. For this reason, Playpik does not face any compensation, punishment and so on. no other obligation.
5. Right of Revocation
    
The provisions regarding the Right of Revocation have been included in the Terms of Use Agreement and the Distance Sales Agreement published in this Site. Based on the right of revocation, the payments to be requested by the Member(s) will be made through the Playpik and the refund period of such payments varies within 1-7 business days depending on the banks Playpik cannot be held responsible for any damage caused by extended period.
6. Chargeback Applications
    
Charge back application which has been made by the credit card user, will be solved by his/her bank. If the user requests a refund for any reason; The site is free to make a refund until the chargeback process is finalized.

7. Other Provisions
    
The provisions of this agreement, which the Member has accepted and approved in electronic environment, declares and undertakes the following:
    7.1. Intellectual and Artistic Rights
    All proprietary or unregistered intellectual property rights, such as the title, business name, trademark, patent, logo, design, information and method, contained in this Site, belong to the site operator and owner company or to the person concerned and are under legal protection. The Site's intellectual property rights are reserved and any use of the Site or the use of the Services does not give any right to the Member / User or third parties regarding the intellectual property rights.
    Reproduction, publication, copying and / or transfer of the information contained in this Site or of a part / site of the Site is strictly prohibited. Persons are responsible for any damage that may occur if these rights violated. Playpik reserves the right to carry out all kinds of civil and criminal charges on these persons.
    Playpik have the right to make any changes on the website without notice. Playpik may change domain name without asking the members.
    7.2. Privacy Policy
    The Privacy Policy, for the protection of Member / Users personal data, is contained in this Privacy Policy of this Site. Please read the relevant agreement for information.
    7.3. Changes to Contract Content
    Playpik may unilaterally change this agreement at any time by posting on the Site. The changes in the content of the contract shall become effective on the date of their declaration from the Site. This Agreement cannot be amended by the unilateral statements of Members and Users.
    7.4. Integrity of the Contract
    If one of the terms of this contract becomes in partly or completely invalid, the rest of the contract remains valid.
    7.5. Notices and Notifications to the Parties
    All notices to be sent to related parties shall be made over the known e-mail address of Playpik. The Member / Users recognize that the e-mail address that they specify when validating the contracts is valid, and if they change, they are subject to notify the Playpik within five days, otherwise the notifications to that address will be considered as valid. In addition, Playpik may communicate with its Members in order to make a variety of promotions and notifications over e-mail addresses by sending e-mails and phone numbers by SMS.
    7.6. The Force Majeure
    The occurrence of states that prevent or delay the execution of the obligations of this contract (the state of war, terrorist acts, natural disaster, fire, strike, insurrection, etc.) which are emerged beyond the control of the parties will be evaluated as force majeure conditions. If the Playpik fail to fulfill their obligations within this period, no compensation will be granted to the Member / User or third parties.

8. Proof
    
In case of dispute, the site's site and hosting data, notices, the company's commercial documents will be accepted as final evidence.

9. Law to be Applied and Authority
    
Turkish law shall be applied, if there is an element of foreignness in the legal relations arising during the application and interpretation of this contract except for the conflict rules. The Istanbul Courts and Execution Offices shall be authorized in case of any disputes arising out of or arising from this contract.