KREDİ KARTI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. Açıklamalar

 

Bu sözleşme, siz “ÜYE” ile playpik.com internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden faaliyet gösteren Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Cad. A Blok No:2 E İç Kapı No:331, Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Playpik Yazılım ve Elektronik Ticaret Limited Şirketi arasında, elektronik mecrada imza yerine kabul edilecek şekilde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Sözleşme metninde;

 

 • Kredi Kartı Kullanım Sözleşmesi bundan böyle “Sözleşme”,
 • Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Cad. A Blok No:2 E İç Kapı No:331, Ataşehir/İstanbul adresinde mukim, Playpik Yazılım ve Elektronik Ticaret Limited Şirketi bundan böyle kısaca “PLAYPİK”,
 • playpik.com internet sitesi ve mobil uygulaması bundan böyle “Site”,
 • Siteye üye olarak şartları kabul eden, hizmetlerden ve bilgilerden faydalanan gerçek/tüzel kişiler ise bundan böyle “Üye”,
 • Üye olunmasa dahi Site’ye her ulaşan gerçek/tüzel kişiler “Kullanıcı”,
 • PLAYPİK ve Üye işbu Sözleşme’de zaman zaman “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.

 

Site’yi ziyaret ederek veya Üye olarak işbu sözleşmeyi okuduğunuzu, tamamen anladığınızı, sözleşmede yer alan ve zaman içinde değişikliğe uğrayabilecek tüm hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi, Site’de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

PLAYPİK işbu Site’de yer alan her türlü bilgi ve içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan, dilediği zaman ve istediği şekilde değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayımlanacak ve yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

İşbu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden Üye/Kullanıcılar Site’de yayınlanan sair sözleşmelerin tümüyle bağlıdır.

 

 1. Kavramlar

 

İşbu sözleşmede ifade edilen kelime ve kavramlar şu şekildedir;

 

“İçerik”: Site’de yer alan erişilebilir metin, resim, dosya, logo, simge, grafik gibi görsel, yazınsal ve işitsel tüm nesneleri ifade eder.

“Arayüz”: Bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan program bölümlerini ifade eder. PLAYPİK ara yüzü 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunmaktadır.

“Veri tabanı”: Site’deki birbiriyle ilişkili olan verilerin birlikte tutulduğu güncellenebilen ve yönetilebilen sistemli bir şekilde toplanmış düzenli bilgiler topluluğudur. PLAYPİK Veri tabanı 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunmaktadır.

“Site”:  www.playpik.com isimli internet sitesi , mobil uygulaması ve bu siteye ait içerik, ara yüz ve veri tabanının bütünü.

“Kredi Kartı Kullanım Sözleşmesi”: Üye’nin onayıyla elektronik ortamda yürürlüğe giren ve Sözleşme’nin şart ve kurallarını oluşturan işbu sözleşme.

“Üye”: Site’ye üye olan ve dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı. Site’nin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın üyelik formunu doldurmasıyla ve PLAYPİK’in onaylanması ile Kullanıcılar üyeliğe hak kazanır. PLAYPİK üyelik başvurusunu sebep göstermeksizin reddedebileceği gibi ek şartlar da talep edebilir. Üyelerin kullandığı Kullanıcı İsmi/Şifrelerden doğacak uyuşmazlıktan PLAYPİK sorumlu tutulamaz.

"İlan”: Çeşitli amaçlar çerçevesinde organize olmuş işyeri, şirket, kurum veya kuruluşların faaliyet gösterdiği alanları ilgilendiren her türlü ürün ve bunların servis hizmetleri dahil markayı tanıtmak, hedef kitleyi bilgilendirmek, malın ve hizmetin satışını/kiralanmasını sağlamak, iş/işçi bulmak amacıyla verilen duyuruları ifade eder. Üyeler gerekli şartları sağladıkları takdirde işbu ilanların sitede yayınlanmasını talep edebilirler.

“İlan Sahibi”: PLAYPİK ‘in hizmeti olan İlan Paketi satın alan Üye.

“Kullanıcı”: Site’ye erişen her gerçek/tüzel kişi.

“Profil”: Üyenin Site içerisinde yer alan kendisine özel sayfası.

 

 1. Sözleşmenin Kapsamı

 

PLAYPİK, www.playpik.com internet sitesi ve mobil uygulaması ilan verme, ürün satma ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak Üye/Kullanıcıların söz konusu ilanlara sorunsuz şekilde erişebilmesini hedeflemektedir. İşbu sözleşmenin konusu ödemelerini kredi kartı ile yapmak isteyen Üyelerin hak ve yükümlülüklerin tespitidir. İş bu sözleşmenin kapsamı ise, Site’da yer alan hizmetlerin kredi kartı ile satın alınmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesidir.

 

 1. Tarafların Hak ve Ödevleri

 

  1. Üye/Kullanıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve

eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir.

 

  1. Üye/Kullanıcı kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar

kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Üye/Kullanıcı ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Üye/Kullanıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka'nın inisiyatifindedir. Bu düzenlemeler sebebiyle PLAYPİK sorumlu tutulamaz.

 

4.3.Vadeli satışların sadece Banka'ya ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Üye/Kullanıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka'dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Üye/Kullanıcı arasındaki Kredi Kartı Kullanım Sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, iadenin, işlem yapılan kredi kartına her ay taksitli olarak yansıtılması tamamen Banka'nın süreç ve uygulamaları ile ilgilidir.

 

4.4.Üye/Kullanıcı yapacağı kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini PLAYPİK kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Üye/Kullanıcı kredi kartı bilgileri ile ilgili hata yaptığında PLAYPİK’in bilgilerin sunucuda saklanmamasından ötürü sorumlu tutamaz.

 

4.5. PLAYPİK Üye/Kullanıcılarına ait kredi kartı bilgileri kişisel veri sayılmaktadır. Söz konusu veriler siber saldırı vb. işbu Site’nin önceden öngöremeyeceği durumlarda korunamazsa PLAYPİK bundan dolayı sorumlu tutulamaz.
 

4.6. PLAYPİK herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) alt yapılarının kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı işbu Site’nin sisteminde başlıca büyük bankalar kapsamında kullanıma hazır haldedir. PLAYPİK tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. PLAYPİK Ödemeye dair şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. PLAYPİK’in 3D Secure Pos sistemi kullanılmadığı durumda yahut kullanımında çıkabilecek problemler sebebiyle hukuki veya cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.7. İşbu sözleşmeyi imzalayan Üye/Kullanıcı sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, işbu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat kendisi sorumludur. Ödeme işlemi sırasında hukuka aykırı kredi kartı kullanımından oluşabilecek her türlü dolandırıcılık faaliyetinden Üye/Kullanıcı sorumludur. PLAYPİK her zaman Kredi Kartı Kullanım Sözleşmesi’ni tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. İşbu yetkisi sebebiyle tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaz.  

 

 1. Cayma Hakkı

 

Cayma Hakkı ile ilgili hükümler işbu Site’de yayımlanan Kullanım Şartları Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer almıştır. Üye/Kullanıcılarım cayma hakkına dayanarak iadesini talep ettiği ödemeler PLAYPİK aracılığıyla yapılacak olup söz konusu ödemelerin iade süresi bankalara bağlı olmak üzere 1-7 iş günü içinde değişmektedir. Sürenin uzaması sebebiyle doğabilecek zararlardan PLAYPİK sorumlu tutulamaz.

 

 1. Diğer Hükümler

 

İşbu sözleşme kapsamında Üye’nin elektronik ortamda onay vererek kabulünü beyan ve taahhüt ettiği diğer hükümler aşağıda sıralanmıştır:

 

F.1. Fikir ve Sanat Eserleri Hakları

 

İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup hukuki koruma altındadır. Site’nin fikri mülkiyet hakları saklı olup işbu Site’nin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Üye/Kullanıcı veya üçüncü kişilere herhangi bir hak vermez.

 

Site’de yer alan bilgilerin veya sitenin bir parçasının/bütününün çoğaltılması, yayımlanması, kopyalanması ve/veya aktarılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı hareket edildiği takdirde oluşacak zararlardan kişiler sorumludur. PLAYPİK’in bu kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem yapma hakkı saklıdır.

 

PLAYPİK’in www.playpik.com internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinde bir bildirimde bulunmaksızın her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır. PLAYPİK gerekli gördüğünde üyelere sormaksızın domain isimlerini değiştirebilir.

 

 

 

 

 

F.2. Gizlilik İlkesi

 

Üye/Kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına dair Gizlilik İlkesi işbu Site’de yer alan Gizlilik İlkesi Anlaşması’nın içinde yer almaktadır. Lütfen bilgilendirme için ilgili anlaşmayı okuyunuz.

 

F.3. Sözleşme İçeriğinde Yapılacak Değişiklikler

PLAYPİK tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. Sözleşme içeriğindeki değişiklikler, Site’den ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak ve yürürlüğe girecektir. İşbu sözleşme Üye ve Kullanıcılar’ın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

F.4. Sözleşmenin Bütünlüğü

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

F.5. Tebligat ve Taraflara Yönelik Bildirimler

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, PLAYPİK’in bilinen e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye/Kullanıcılar sözleşmeleri imzalarken belirttikleri e-posta adresinin geçerli olduğunu, değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak PLAYPİK’e bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

            F.6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolü dışında gelişen işbu sözleşmenin borçlarını ifa etmesini engelleyici veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (savaş hali, terör eylemleri, doğal afet, yangın, grev, ayaklanma vb.) mücbir sebep halleri olarak değerlendirilecek ve PLAYPİK’in bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklı Üye/Kullanıcı yahut üçüncü kişilere herhangi bir tazminat hakkı doğmayacaktır.

G. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması sırasında doğan hukuki ilişkilerde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul (Çağlayan) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.