Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

AÇIK RIZA METNİ

Şirketimiz PLAYPİK YAZILIM VE ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ    (“PLAYPİK” ve/veya “Şirket”), tarafınca yönetilen mobil uygulaması ve www.playpik.com internet sitesi (“PLAYPİK” ve/veya ‘’Site’’) üzerinden işlem gerçekleştiren müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Açık Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin PLAYPİK tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının kanuna uygun bir şekilde temini amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının sağlandığı takdirde açık rıza olmaksızın kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu şartların sağlanmadığı aşağıdaki durumlar için PLAYPİK tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Kişisel verilerin niteliğine bağlı olarak Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkesi Politikası uyarınca süreçlere uygun olarak açık rıza alınarak veya açık rıza alınmadan kişisel veriler işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri PLAYPİK Tarafından oluşturulan Gizlilik İlkesi Politikası madde 3'teki amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, PLAYPİK iş ortakları tarafından PLAYPİK müşterilerine PLAYPİK’e kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, PLAYPİK’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, PLAYPİK’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda PLAYPİK’in ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, PLAYPİK’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Ayrıca özel nitelikli yahut diğer kişisel verilerin yurt dışında fiziki ya da dijital ortamda saklanmasına, bu verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9.maddesi kapsamında yurt dışında işlenmesine açık rıza gösterdiğimi, aynı düzenleme kapsamında verilen saklandığı ülkelerde kişisel verilen işlenmesinde gerekli yasal korumanın mevcut olduğu hususunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.